Književnost zapadnog kruga I, rezultati ispita održanoga 5. 2. 2018.

 

Crnčić, Anita – 37 (4)

Filajdić, Mia – 26 (1)

Jeličanin, Željka – 37.5 (4)

Švaljek, Petra – 38 (4)

Tolić, Barbara – 38 (4)

 

Uvid u test: ponedjeljak 12. 2. 2018. u 13.00 u B121 ili prema dogovoru

Važna napomena: Studenti koji namjeravaju ponovno izaći na ispit 12. 2. moraju se prijaviti u ISVU ili na mail adresu najkasnije do petka 9.2. u 20.oo h. Nijedna prijava koja stigne poslije toga roka neće se uvažiti. Svi studenti koji su već pristupili ispitu na predroku ili na prvom roku, dužni su to navesti u prijavi.