Molimo studente Petru Miloš, Mariju Vodopija, Maroja Buruma i Luku Vekića da dođu u utorak 19. prosinca u 9:00 sati u Vijećnicu Filozofskoga fakulteta preuzeti nagade.