Današnje predavanje i seminar neću održati zbog bolesti. O terminu nadoknade obavijestit ću vas na idućem satu.