Nastava izbornoga kolegija Hrvatsko gramatičko nazivlje (1. godina, 1. semestar) počinje u petak 13. listopada 2017. godine u 17 sati u A-119.