Kvalifikacijski ispit za diplomski studij za one kandidate koji preddiplomski studij nisu završili na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održat će se 2. listopada u 10 sati u dvorani A-119. Pristupnici trebaju ponijeti identifikacijski dokument. Polažu se kolegiji iz hrvatskoga standardnoga jezika, starije i novije hrvatske književnosti, usmene književnosti i teorije književnosti. Ispit traje do 13:30.