Pismeni ispit iz Hrvatske književnosti 15. i 16. stoljeća održan 20 rujna položili su:

Babok, Edita

Dražinić, Monika

Đurić, Marijana

Gašparović, Andrej

Huljek, Tajana

Jelavić, Lucija Marta

Prhat, Tea

Varga, Matea

Žigić, Katarina

I. Brković usmeno ispituje sutra (četvrtak) u 15 sati. Ostali predavači pojedinačno dogovaraju termine sa studentima.