Prof. dr. Julijana Matanović neće održati ispite 5. rujna.

Ostali rokovi će biti 12. i 19. rujna u 10 sati i 26. rujna u 18 sati.