Položili su:

Monika Gujić

Maja Mikac

Ana-Marija Francetić

Melita Podgajski

Lucija Marta Jelavić

Jelena Kaić