Prof. dr. leo Rafolt će ispite iz svih svojih kolegija održavati ISKLJUČIVO uz prethodnu najavu na e-mail:  .

Hvala.