Nastava počinje u srijedu, 8. ožujka, prema rasporedu.