Na stranicama Odsjeka (rubrika Studij > Diplomski rad) objavljene su ažurirane upute za prijavu diplomskoga rada.