Iz kolegija “Sublimno i zazorno” i “Uvod u NHK II” održat će se na Omegi u 12.00 sati.