U ponedjeljak 8. 3. nastava će se održavati prema rasporedu, od 9.30, preko BBB. Ulaz je dostupan na Omegi KZK 2 (pod "Opći dio", naziv: "Nastava 8. 3.").  Bude li problema, prebacit ćemo se na koju od alternativnih platoformi.