Uvodni seminarski susreti iz kolegija Uvod u noviju hrvatsku književnost I održat će se u srijedu 14. 10. i u četvrtak 15.10. prema rasporedu preko Omege korištenjem BigBlueButton aktivnosti.

Budući da na Omegi ima više kolegija sličnoga naslova, mole se studenti da se upisuju na kolegij pod naslovom "Uvod u noviju hrvatsku književnost I (19. st.)", odnosno da paze da ga ne zamijene s nekim drugim kolegijem sa sličnim naslovom. Šifra kolegija: novija19.