Uvodno predavanje iz kolegija Uvod u noviju hrvatsku književnost I održat će se u ponedjeljak 12. 10. 2020. u 17:00 h preko Omege korištenjem BigBlueButton aktivnosti. Budući da na Omegi ima više kolegija sličnoga naslova, mole se studenti da se upisuju na kolegij pod naslovom "Uvod u noviju hrvatsku književnost I (19. st.)", odnosno da paze da ga ne zamijene s nekim drugim kolegijem sa sličnim naslovom. Šifra kolegija: novija19. Ukoliko studentima trebaju upute za spajanje na predavanje uživo, dostupne su na adresi: https://youtu.be/Isy598Ca_H4. Preporuka je da studenti koriste preglednike Mozilla Firefox ili Google Chrome.

U vezi s dodatnim pitanjima studenti se mogu javiti mailom (adresa: ).