Kao i predavanja, i seminari će iz ovoga kolegija biti online na Omegi, u grupama prema objavljenom rasporedu. Uvodni seminarski susret bit će, prema rasporedu, u srijedu, 14. listopada i u četvrtak, 15. listopada.

E-kolegij i lozinka bit će objavljeni uskoro.

Studenti se u seminarske grupe dijele prema abecedi:

A-I  srijeda, 18:30-20:00

J-LJ četvrtak, 17:00-18:30

M-Ž četvrtak, 18:30-20:00

Ako netko od studenata ima koliziju ili neki drugi opravdani razlog zašto ne može biti u seminarskoj grupi koja mu je dodijeljena, neka se zamijeni s kolegama. Molim da mi te zamjene javite na .