Molim studentice i studente koji su prošli semestar kod mene odslušali Uvod u NHK 1 (19. st.) i kane pristupiti ispitu da mi se jave na adresu