E-kolegij na Omegi zove se isto kao i kolegij, a šifra je: krleza.

Tamo ćete pronaći dramu Legenda, kao i članak Morane Čale koji treba, uz dramu, pročitati za sljedeći put.