Uvodni sat će se održati u petak, 6.3. prema rasporedu.