Dana 4. ožujka bit će uvodno predavanje. Od 11. ožujka kreće i seminarska nastava.

Studenti s prezimenima od A do  (uključivo) I su prva seminarska grupa od 16:15 do 17 sati.

Studenti s prezimenima od J do (uključivo) M su druga seminarska grupa od 18:30 do 19:15 sati.

Studenti s prezimenima od N do Ž su treća seminarska grupa od 19:15 do 20:00 sati.

Ako imate koliziju, dogovorite se s kolegama za zamjenu u seminarskim grupama. Neće biti moguće nesrazmjerne veličine grupa.