Nastava iz kolegija „Uvod u noviju hrvatsku književnost II“ započinje sastankom sa studentima 6. ožujka u terminu predavanja. Liste za prijavu u seminarske grupe nalaze se na vratima kabineta B 125.