U ponedjeljak 18. 11. neće se, zbog spriječenosti S. Coha, održati predavanje i seminari iz kolegija Književnost zapadnog kruga I. Mole se studenti da do sljedećega redovitog termina, 25. 11. pročitaju i drugi dio Ilijade. Nastava će se odraditi prema dogovoru sa studentima. Za eventualne upite studenti se mogu javiti mailom.