Rezultati pismenoga ispita održanoga 9. 9. dostupni su na Omegi. Mole se studenti da na mail  jave jesu li zadovoljni ocjenom ili bi odgovarali (ili pisali test) za višu ocjenu. Mogući uvid u test je u ponedjeljak 16. 9. u 9.30 u B121.