Pismeni ispiti iz kolegija Žanrovi hrvatske preporodne književnosti održat će se:

2. 9. 2019. 18.00h DIV

9. 9. 2019. 18.00h DIV

16. 9. 2019. 10.00h DIV