Rezultati pismenog ispita održanog 17. VI. 2019. dostupni su na Omegi. U vezi eventualnih upita studenti se mogu javiti na e-mail:

Zadnji termin u ljetnom ispitnom roku: ponedjeljak, 24. VI. 2019, 10.00, DIV.