Rezultati pismenog ispita održanoga 17. VI. 2019. dostupni su na Omegi. Za eventualne upite studenti se mogu javiti na e-mail .

Zadnji termin u ljetnom ispitnom roku: ponedjeljak, 24. VI. 2019, 10.00, DIV