Inicijali D.G. odličan (5)

Uvid u ispit: srijeda, 16 do 17 sati