Rezultati pismenog ispita održanog 10. 6. nalaze se na Omegi. Preostala dva roka su:

17. lipnja 10.00-11.00 DIV

24. lipnja 10.00-11.00 DIV

Za eventualna pitanja studenti se mogu javiti na .