Rezultati ispita održanoga na predroku, 3. 6. 2019. dostupni su na Omegi.