Lipanjski pismeni ispit iz kolegija Žanrovi hrvatske preporodne književnosti održavat će se prema sljedećem rasporedu:

10. lipnja 10.00-11.00 DIV

17. lipnja 10.00-11.00 DIV

24. lipnja 10.00-11.00 DIV

Za eventualna pitanja studenti se mogu javiti na .