Tekst Ante Stamaća "Elegije Pavla Štoosa i predilirski pjesnički standard" dostupan je na Omegi pod temom br. 5 i 6. Mole se studenti da osim njega pročitaju i poemu "Grobničko polje" Dimitrije Demetra, koja je također dostupna na Omegi.