Kolegij se na Omegi zove: Uvod u NHK II.-seminar, 2018./19. Lozinka je: nhk2. Pod Temom 1 pronaći ćete novele Janka Polića Kamova za sljedeći put.