Položili su:

Uvod I. - šifra Bee - 3

Uvod II. - šifra Kiklop - 3

Uvid u ispit: ponedjeljak, 18.2. u 13:30 sati. Javite mi e-mailom ako ne prihvaćate ocjenu. U protivnom ću je upisati u ISVU.