Obavijest o rezulatima testa iz Uvoda 1 (19. st.) od 22. siječnja 2019. na Omegi! V. Brešić