Studenti koji su u ovome semestru slušali kolegij UNHK1 polažu ga ISKLJUČIVO na rokovima kod prof. Brešića, (22.1., 12.2. i 19.2.) bez obzira kod koga su na seminaru. 

Rokovi 28.1., 4.2. i 18.2. su za one studente koji su PRIJAŠNJIH  godina predavanja slušali kod prof. Nemeca pa ja sad umjesto njega provodim ispite i to se na ovogodišnje studente NE ODNOSI.

Što se seminarskog kolokvija tiče, ponavljam - studenti koji su kod mene na seminaru pišu ga ovaj tjedan u redovnim terminima seminara ili u jednom terminu u veljači koji će biti objavljen NAKNADNO, a ne u terminima ispitnih rokova.

Lana Molvarec