Molim studente da za sljedeći sat pripreme pjesme „Stara pjesma“, „Mladoj Hrvatskoj“, „19. svibnja 1907“, „Mističan sonet“ i „Zvono“ A. G. Matoša.

Na zadnjemu satu, 21. siječnja, bit će predrok i pisat će se završni kolokvij. Studenti koji ne izađu na predrok polažu kolokvij u terminima koji su objavljeni na stranici (istim terminima koji vrijede i za studente docentice Molvarec).