Danas sam spriječena održati nastavu zbog bolesti djeteta.