Nastava u izbornom kolegiju Šenoinski model i model romana novopovijesne fikcije počinje u petak 12. listopada u 8.30 u D4.