Nastava na izbornim kolegijima kod doc. dr. sc. Maše Kolanović počinje prema sljedećem rasporedu:

Slika Amerike u hrvatskoj književnosti 20. st. - od utorka, 9. listopada prema rasporedu

Popularna kultura i hrvatski roman od socijalizma do tranzicije - od srijede, 17. listopada prema rasporedu