Kao što je već bilo rečeno, do kraja studenog nastava se odvija u tri grupe:

ponedjeljak, 8:00-9:30

utorak, 18:30-20:00

četvrtak, 18:30-20:00

Prijave na e-mail adresu:

Nastava počinje sljedeći tjedan. Sljedeći ponedjeljak, 8.10. je državni praznik pa se nastava za tu grupu neće održati. Studenti iz te grupe iznimno se mogu pridružiti na uvodnome satu drugim dvjema grupama.