Umjesto Domagoja Brozovića dvije grupe seminara iz UNHK 1 držat će Ivana Drenjančević nakon povratka s porodiljnog dopusta krajem studenog. Do tada će nastavu držati Lana Molvarec, ali samo grupu ponedjeljkom, uz svoje dvije grupe.

Dakle, do kraja studenog, raspored grupa je sljedeći

Izvođač: Lana Molvarec

Termini: ponedjeljak, 8:00-9:30, A119

Utorak, 18:30-20:00, D-IV

Četvrtak, 18:30-20:00, A-306

Od kraja studenog, raspored grupa je sljedeći

Izvođač: Ivana Drenjančević

Termini: ponedjeljak, 8:00-9:30, A119

Srijeda, 8:00-9:30, A 209

Izvođač: Lana Molvarec

Termini:

Utorak, 18:30-20:00, D-IV

Četvrtak, 18:30-20:00, A-306

Prijave u grupe i početak nastave - naknadno.