Rezultati pismenog ispita iz NHK Čitanja održanog 18. rujna 2018. su na Omegi.

Uvid u test i upis ocjena je u utorak 25. rujna u 8.30 u B110.