UNHK I. 

br. 386851: dobar (3)

br. 361838: vrlo dobar (4)

br. 0130310322: odličan (5)

UNHK II.

br. 265084: dobar (3)

inicijali EM: dobar (3)

br. 310504: dovoljan (2)

Uvid u ispit i upis ocjena: ponedjeljak, 17.9., 11:30-12:30 u B113.