Idući tjedan konzultacije ću održati u petak, 20. srpnja od 9:00 do 10:00.