Studenti obaju kolegija kojima više odgovara ponedjeljak, 11. 6. u 9.00 mogu na uvid u test i na upis ocjene doći i u tome terminu.