Seminarski kolokviji su ispravljeni, svi pristupnici su položili. Precizniju informaciju o ocjeni možete saznati e-mailom ili na dodatnim primanjima i uvidu u test u petak, 8. VI. od 11:00 do 12:00.

Molim studentice koje su pisale seminarske radove da mi jave kod koga su bile na predavanjima.

Dodatni rok iz seminarskog dijela ispita bit će održan u četvrtak, 14. VI. u 10:00 u dvorani A-119.