U ponedjeljak 7. 5. nastava se neće moći održati zbog bolesti. Nastava će se odraditi u petak 11. 5. posjetom Matici hrvatskoj. Sastanak studenata bit će taj dan u 14.00 h na ulazu u Fakultet. Svi studenti koji zbog bilo kojega razloga neće moći doći na odradu nastave neka se jave mailom na adresu .