Zbog bolesti danas ne mogu održati nastavu. Studenti će biti naknadno obaviješteni o nadoknadi.