Danas, 3.4. trebala sam održati seminar na kolegiju umjesto profesora Nemeca. Netom prije isteka akademske četvrti (obavljala sam službeni razgovor) došla sam u dvoranu, no tamo nije bilo nikoga. Seminar iz Isušene kaljuže koji je trebao biti danas održat će se u utorak, 10.4. Sata u ponedjeljak, 9.4. (11:45-12:30) neće biti.

                                                                                                                                         Lana Molvarec