U ljetnom semestru konzultacije će biti srijedom od 16 do 17 sati.